Så här sorterar du dina sopor i Fjällsätern

 

Soprummet mitt emot Servicehuset 

  • Hushållssopor/matavfall
  • Metall
  • Plast
  • Returburkar/PET
  • Kartong
  • Aska från öppna spisen lämnas i en tunna utanför soprummet . 

Återvinning vid miljöstationen, Tänndalens bygdegård

  • Tidningar/papper
  • Glas

Läs mer om miljöstationen här