Nyheter

Nu finns årsredovisning och revisionsberättelse underskriven och komplett inlagd under Medlem - Dokument

Nu finns årsredovisning och revisionsberättelse underskriven och komplett inlagd under Medlem - Dokument

Hemsidan är nu uppgraderad och har ny design.

Allt innehåll finns kvar och alla medlemmar kan logga in med samma inloggningsuppgifter som tidigare.

Vi ser helst att du skapar en personlig inloggning med din egen email.

Mer information kommer till alla medlemmar skriftligt och på nästa årsmöte.