Nyheter

Nu finns alla dokument upplagda på hemsidan inför årsstämman i maj.
De finns på sidan Medlem - Dokument som du ser när du loggat in på hemsidan.
  
De dokument som är upplagda på hemsidan är:
 • Kallelse och dagordning
 • Valberedningens förslag
 • Årsredovisning 2021
 • Proposition om avgift vid ägarbyte
 • Proposition om försäljning av mark
 • Motion om bytesdag med svar från styrelsen
 • Diskussionsunderlag om vecka 53

Nu har vi installerat en ny webbkamera som uppdaterar bilden en gång per timme dygnet runt.

Vi har högre upplösning (bättre bildkvalitet) och kommer nu att marknadsföras på hemsidor som samlar webbkameror från många olika platser i Sverige.

Du kan se den senaste bilden här: https://www.fjallsatern.se/fjallsatern/webbkamera. Bilden finns även på Fjällsäterns startsida.

 

Äntligen har den nya styrelsen träffats i Fjällsätern för en arbetsvecka 39. Här kommer lite information om vad vi har jobbat med:

 • Vi kommer att installera en ny och bättre webkamera inom kort.
 • Vi har beställt en drönarfilm som kommer att ligga på vår hemsida så att vi kan marknadsföra oss bättre.
 • Vi har inlett arbetet med att sälja vår tomt som ligger ovanför våra hus vid elljusspåret.
 • Vi projekterar för fyra laddstationer för el/hybridbilar.
 • Vi har jobbat mycket på med en plan för vad vi vill och kan göra för föreningen i framtiden.
 • Nu ber vi i styrelsen att ni medlemmar kommer med förslag på förbättringar för Fjällsätern!

Styrelsen 2021, från vänster till höger:

Jenny Bergius, Fredrik Forell, Johan Hägglund, Carina Forsberg, Bosse Andersson, Agneta Lagerquist, Jens Beronius. 

Ny installeras nya spisar i alla 26 hus. Arbetet pågår för fullt just nu!