Nyheter

Vecka 39 träffades styrelsen i Fjällsätern och planerade året som kommer.
Vi har en stor uppgift att lösa 2023 eftersom Kjell Moen går i pension.
Det kommer att innebära förändringar och vi återkommer med mer information i nyhetsbrevet före jul.

Vi har påbörjat arbete med en underhållsplan för att få en bättre långsiktig ekonomisk plan och vi har infört 4 laddstolpar för elbilar som nu finns på plats i området.  

Nu har vi installerat en ny webbkamera som uppdaterar bilden en gång per timme dygnet runt.

Vi har högre upplösning (bättre bildkvalitet) och kommer nu att marknadsföras på hemsidor som samlar webbkameror från många olika platser i Sverige.

Du kan se den senaste bilden här: https://www.fjallsatern.se/fjallsatern/webbkamera. Bilden finns även på Fjällsäterns startsida.

 

Ny installeras nya spisar i alla 26 hus. Arbetet pågår för fullt just nu!

 

Nu finns årsredovisning och revisionsberättelse underskriven och komplett inlagd under Medlem - Dokument