Nyheter

Årsstämma 14 maj 2022 i Mora

Nu finns alla dokument upplagda på hemsidan inför årsstämman i maj.
De finns på sidan Medlem - Dokument som du ser när du loggat in på hemsidan.
  
De dokument som är upplagda på hemsidan är:
  • Kallelse och dagordning
  • Valberedningens förslag
  • Årsredovisning 2021
  • Proposition om avgift vid ägarbyte
  • Proposition om försäljning av mark
  • Motion om bytesdag med svar från styrelsen
  • Diskussionsunderlag om vecka 53