Nyheter

Styrelsen träffades i Fjällsätern

Vecka 39 träffades styrelsen i Fjällsätern och planerade året som kommer.
Vi har en stor uppgift att lösa 2023 eftersom Kjell Moen går i pension.
Det kommer att innebära förändringar och vi återkommer med mer information i nyhetsbrevet före jul.

Vi har påbörjat arbete med en underhållsplan för att få en bättre långsiktig ekonomisk plan och vi har infört 4 laddstolpar för elbilar som nu finns på plats i området.