Nyheter

Fjällsätern skänker filtar och täcken till Ukraina

I Fjällsätern har vi utrangerat 2 gamla filtar och 2 tunnare täcken i nylon per hus,  allt ca 40 år gammalt, dessa har funnits i en av garderoberna i hallen i varje hus.
Totalt drygt 100 enheter. Vi har ersatt dessa med två nya täcken i varje hus. 

De vackra plädarna 5 st finns kvar i varje hus. 
 
De gamla filtarna och täckena har vi fått hjälp med frakt gratis av ett lokalt åkeriföretag till Erikshjälpen i Östersund. Erikshjälpen skickar materialet vidare till Lettland, för senare vidaretransport till Ukraina.Där kommer vårt bidrag att komma till hjälp för att kunna värme alla de ukrainare som drabbats av kriget.
 
God Jul och Gott Nytt År
        önskar
Styrelsen och Kjell