Nyheter

Årsstämma 25 maj 2023

Nu finns alla dokument inför årsstämman här på hemsidan.

Logga in och välj meny Medlem - Dokument

Här finns kallelse, dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag och en motion om utbyggnad av parkering.