Nyheter

Nu finns alla dokument upplagda på hemsidan inför årsstämman i maj.
De finns på sidan Medlem - Dokument som du ser när du loggat in på hemsidan.
  
De dokument som är upplagda på hemsidan är:
 • Kallelse och dagordning
 • Valberedningens förslag
 • Årsredovisning 2021
 • Proposition om avgift vid ägarbyte
 • Proposition om försäljning av mark
 • Motion om bytesdag med svar från styrelsen
 • Diskussionsunderlag om vecka 53

Äntligen har den nya styrelsen träffats i Fjällsätern för en arbetsvecka 39. Här kommer lite information om vad vi har jobbat med:

 • Vi kommer att installera en ny och bättre webkamera inom kort.
 • Vi har beställt en drönarfilm som kommer att ligga på vår hemsida så att vi kan marknadsföra oss bättre.
 • Vi har inlett arbetet med att sälja vår tomt som ligger ovanför våra hus vid elljusspåret.
 • Vi projekterar för fyra laddstationer för el/hybridbilar.
 • Vi har jobbat mycket på med en plan för vad vi vill och kan göra för föreningen i framtiden.
 • Nu ber vi i styrelsen att ni medlemmar kommer med förslag på förbättringar för Fjällsätern!

Styrelsen 2021, från vänster till höger:

Jenny Bergius, Fredrik Forell, Johan Hägglund, Carina Forsberg, Bosse Andersson, Agneta Lagerquist, Jens Beronius.