Nyheter

Hej!
Nu finns kallelse, dagordning, valberedningens förslag och årsredovisning 2022 som dokument på hemsidan.
Du hittar dokumenten i meny Dokument som finns under huvudmeny Medlem när du är inloggad.

Årsstämman blir på Ekeckerölinjen den 13 maj 2023. 
Glöm inte att anmäla dig till Kjell om du ska med!

mvh Johan Hägglund, ledamot i styrelsen för Brf Fjällsätern.
 

I Fjällsätern har vi utrangerat 2 gamla filtar och 2 tunnare täcken i nylon per hus,  allt ca 40 år gammalt, dessa har funnits i en av garderoberna i hallen i varje hus.
Totalt drygt 100 enheter. Vi har ersatt dessa med två nya täcken i varje hus. 

De vackra plädarna 5 st finns kvar i varje hus. 
 
De gamla filtarna och täckena har vi fått hjälp med frakt gratis av ett lokalt åkeriföretag till Erikshjälpen i Östersund. Erikshjälpen skickar materialet vidare till Lettland, för senare vidaretransport till Ukraina.Där kommer vårt bidrag att komma till hjälp för att kunna värme alla de ukrainare som drabbats av kriget.
 
God Jul och Gott Nytt År
        önskar
Styrelsen och Kjell 
 

Vecka 39 träffades styrelsen i Fjällsätern och planerade året som kommer.
Vi har en stor uppgift att lösa 2023 eftersom Kjell Moen går i pension.
Det kommer att innebära förändringar och vi återkommer med mer information i nyhetsbrevet före jul.

Vi har påbörjat arbete med en underhållsplan för att få en bättre långsiktig ekonomisk plan och vi har infört 4 laddstolpar för elbilar som nu finns på plats i området.