Nyheter

Nya styrelsen från årsstämman i maj 2024 är nu 7 personer. Vi tackar Nils Erik Hansson som lämnar styrelsen och välkomnar Helena Kempe som ny suppleant i styrelsen. Hela styrelsen finns presenterad på hemsidan, logga in och titta på sidan Kontakt – Styrelsen.

Årsstämman i Sigtuna 25 maj 2024. 

Vi hade många deltagare på stämman i år och protokollet från årsstämman finns nu på hemsidan, logga in och protokollet finns på sidan Medlem – Dokument.


På förmötet diskuterade vi tomten som vi kanske ska sälja. Den köptes in för ett antal år sedan och ligger direkt ovanför vår barnbacke och de hus som ligger längst upp i Fjällsätern. Vi har tre alternativ, behålla tomten, sälja den som en tomt eller göra en ny detaljplan. Mer om det här ärendet finns på hemsidan på sidan Medlem – Dokument.

På förmötet diskuterades även uthyrningsuppdrag. De kan lämnas in 9 månader innan uthyrning och vi hur ut i den ordning som uthyrningsuppdragen lämnas in. Vi kommer informera om lediga veckor var tredje månad på hemsidan för att hjälpa till att få dem uthyrda.

Nästa årsstämma blir i Västeråstrakten lördagen den 24 maj 2025.

På gång

Vi planerar att byta ut alla bastuaggregat och det arbetet är påbörjat.

En underhållsplan har tagit fram så vi har en långsiktig plan för vårt kommande renoveringsbehov.

Trevlig sommar!
Styrelsen

Nu finns alla dokument inför årsstämman här på hemsidan.

Logga in och välj meny Medlem - Dokument

Här finns kallelse, dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag och en motion om utbyggnad av parkering.

 

 

Nu finns årsredovisningen på hemsidan.

Logga in och välj sedan meny Medlem - Dokument så ser du handlingarna inför årsstämman 25 maj 2024.
Vi kommer komplettera med fler handlingar om några dagar.

Vi vet att många av er medlemmar har frågat efter årsredovisningen inför årsmötet. Vi har fortfarande inte fått den från revisionsbyrån och trycker på för att få den så fort som möjligt.

Vi beklagar detta.

Med vänlig hälsning styrelsen.